Laget av Senter for Nye Medier ved Høgskulen på Vestlandet med støtte fra Nordplus